Wsparcie firm w zapobieganiu nadużyciom

  • Opracowanie i wsparcie we wdrożeniu procedur antyfraudowych, kodeksu antykorupcyjnego.
  • Zaprojektowanie kontroli antyfraudowych i antykorupcyjnych (w tym automatycznych kontroli) i wsparcie w ich wdrożeniu w celu zmniejszenie ryzyka wystąpienie nieprawidłowości.
  • Przegląd i ocena wybranych procesów biznesowych, polityk i procedur pod kątem skuteczności przeciwdziałania nadużyciom i korupcji.
  • Zaprojektowanie systemu zgłoszenia nieprawidłowości (tzw. hotline, whistle-blower line), wsparcie w jego wdrożeniu.
  • Weryfikacja efektywności istniejącej linii zgłaszania nieprawidłowości.