Audyt śledczy

  • Przeprowadzenie kompleksowego audytu śledczego na podstawie otrzymanych zgłoszeń, podejrzeń lub zidentyfikowanych czerwonych flag (w tym przesłuchania, zabezpieczenie i analiza elektronicznych nośników danych).
  • Weryfikacja wiarygodności i prawdziwości kwestii zgłaszanych przez pracowników i podmioty zewnętrzne (w tym zgłaszanych anonimowo), wraz z rekomendacjami co do dalszych kroków postępowania.
  • Wsparcie działów audytu wewnętrznego, compliance, prawnego w prowadzonych audytach wewnętrznych (śledcza analiza danych, e-discovery, przesłuchania).