O Kancelarii

K&M Forensic pomaga firmom w zarządzaniu ryzykiem nadużyć, ryzykiem korupcji oraz ryzykiem braku zgodności (non- compliance)

Kancelaria świadczy usługi doradztwa w zakresie zapobiegania nadużyciom i korupcji, audytu sprawdzającego/ zgodności (compliance), audytu śledczego oraz szkolenia (Usługi).

Naszym cele jest uczciwe i sumienne świadczenie wysokiej jakości usług oraz budowanie świadomości wśród przedsiębiorstw występowania nadużyć w ich otoczeniu biznesowym.

Zespół

Doświadczenie