Karol Majewski – biegły rewident, CFE

Założyciel i partner w K&M Forensic .

Karol jest biegłym rewidentem i biegłym ds. przeciwdziałania nadużyciom (CFE).

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, przeprowadzaniu audytów śledczych, audytów sprawdzających. Posiada doświadczenie w audycie finansowym, audycie wewnętrznym oraz due diligence.

Karol zdobywał  doświadczenie pracując w Polsce, Belgii i Hiszpanii. Pracował w Deloitte, Mazars Audyt oraz w Komisji Nadzoru Finansowego.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) oraz studiów podyplomowych z rachunkowości i finansów. Studiował również w Paryżu (l’ESCE).