Inne usługi

  • Finansowe due diligence.
  • Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-fiansnowe.
  • Przeprowadzanie szkoleń i praktycznych warsztatów w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, księgowości oraz finansów przedsiębiorstw.