Doświadczenie

Wybrane projekty:

  • Na zlecenie funduszu inwestycyjnegoaudyt śledczy w spółce portfelowej. Zidentyfikowano schematy oszukańczej rachunkowości oraz schematy wyprowadzania środków finansowych ze spółki. Oszacowana strata wynosiła kilkadziesiąt milionów złotych. Raport był podstawą złożenia zawiadomienia do prokuratury.
  • Tymczasowy dyrektor finansowy w spółce usługowej, po nagłym odejściu CFO. Zidentyfikowano milionowe nadużycia księgowe i schematy korupcyjnych. Nadzorowanie korygowania ksiąg rachunkowych i zamknięcia audytu statutowego (Big 4).
  • Wsparcie dużej sieci handlowej we wprowadzaniu polityki antyfraudowej i anytkorupcyjnej.
  • Wsparcie firmy telekomunikacyjnej w sporze sądowym z dostawcą. Efektem była opinia podważająca opinię biegłego sądowego niekorzystnej dla klienta dot. wypłaty wielomilionowego odszkodowania.
  • Audyt śledczy w przedsiębiorstwie komunalnym zainicjowany przez nowego prezesa. Identyfikacja wielomilionowych nadużyć finansowych oraz identyfikacja przypadków braku zgodności z przepisami prawa przy podstawowej działalności spółki. Raport był podstawą złożenia zawiadomienia do prokuratury.
  • Oceny działalności zapewniającej i doradczej komórki audytu wewnętrznego banku w oparciu o Rekomendację H KNF.