Audyt sprawdzający/ zgodności

  • Przeprowadzenie bilansu otwarcia uzgodnionych obszarów w przypadku zmian kluczowego personelu, zmian zarządu, zmiana większościowego udziałowca.
  • Przeprowadzenie procedur sprawdzających uzgodnionych obszarów w celu identyfikacji potencjalnych czerwonych flag (ryzyko wytępienia nieprawidłowości).
  • Weryfikacja zgodności stosowania wybranych procedur/ polityk przez pracowników, partnerów, kontrahentów (np. procedura przetargowa, polityka rabatowa, weryfikacja kontrahenta etc.).
  • Weryfikacja występowania konfliktu interesów, w tym weryfikacja powiązań pracowników z podmiatamy zewnętrznymi.